مراسم یادبود جمشید مشایخی با حضور گسترده مردم برگزار شد