نمایشگاه نقاشی حجت شکیبا با نمایش اثری از زنده یاد جمشید مشایخی