پیکر جمشید مشایخی تشییع شد/ علی نصیریان: انتظار نداشتم با پیکرت وداع کنم، آمدم تا با هم روی صحنه برویم