عکس | علی نصیریان و وزیر ارشاد در مراسم تشییع جمشید مشایخی