حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مراسم وداع با جمشید مشایخی