لحظه ادای احترام علی نصیریان به پیکر مرحوم جمشید مشایخی