ادای احترام استاد «علی نصیریان» به پیکر جمشید مشایخی