فیلمی از لحظه ورود پیکر جمشید مشایخی به مراسم وداع و تشییع