تمهیدات ترافیکی راهور در روز تشییع پیکر هنرمند جمشید مشایخی