روایت طالبی‌نژاد از فرصتی که در سال‌های پایانی عمر به جمشید مشایخی ندادند