عمده بودجه کشور صرف هزینه‌های جاری دولت می‌شود/ باید فکری به حال قوانین دست و پا گیر کنیم