خاطره امیرمهدی ژوله از دیدن جمشید مشایخی در پشت‌صحنه «دورهمی»