مهدی صباغ‌زاده: جمشید مشایخی دانشمند، آرام و بسیار حرفه‌ای بود