خاطره جالب بهنوش طباطبایی از هم‌بازی شدن با جمشید مشایخی