اولین پست فرزندان جمشید مشایخی پس از درگذشت پدرشان + جزییات