لزوم کاهش جدی هزینه‌های جاری و جذب سرمایه گذار از سوی شهرداری تهران