دولت به جای کاهش هزینه‌های جاری بودجه عمرانی را کم می‌کند/ بعید می‌دانم مجلس در فرصت اندک بتواند بودجه شرکت‌های دولتی را دقیق بررسی کند