۹۰ درصد بودجه کشور صرف هزینه‌های جاری دولت می‌شود/ دولت باید از هزینه خود کم کند تا پول مالیات مردم و فروش نفت بهتر خرج شود