رشد ۲۵ درصدی هزینه‌های جاری دولت در نوسانات ارزی +جدول