85 درصد بودجه عمومی به پرداخت حقوق کارکنان و هزینه‌های جاری اختصاص می‌یابد/ به دنبال کوچک کردن دولت هستیم