تراز عملیاتی بودجه منفی 47 هزار میلیارد تومان شد/رشد 15 درصدی هزینه‌های جاری