هزینه‌های جاری دست دولت برای پرداخت یارانه را خالی می‌کند