دولت اگر درآمد نداشت چرا هزینه‌های جاری را 3 برابر کرد؟!