ایران در رده بیست‌و‌نهم جهان قرار گرفت/ شاگردان کی روش همچنان آقای آسیا