پیشنهاد مدیران پرسپولیس برای حل اختلاف کی‌روش و برانکو