مظاهری:بدترین کار ایستادن مقابل کی روش است/کسی از من فحش نشنیده است