تاج: نظر جمعی هیات رییسه مخالفت با استعفای کی روش بود/ برخی اظهار نظرها غیرواقعی است