بهتر است قضیه کی روش و برانکو با تعامل حل شود؛/ شاهرودی: نریمان‌جهان باید به دل هوادران برسد