استعفای کی‌روش تایید شد/ نخستین واکنش فدراسیون به حاشیه جدید