بازگشت تاج از دبی با استعفای کی‌روش!/ مرد پرتغالی می‌رود؟