• دنیای بی امامبسیار سخت است باور کردن این حقیقت تلخ؛ بسیار سخت بود برای ما در طول سال‌های گذشته تصور آن دنیایی که در آن امام نباشد. امام مثل وجودی که ماهیات رو هستی می‌بخشد؛ مثل روحی که به کالبدی دمیده می‌شود و اجزای آن کالبد را زنده می‌سازد، ما را زنده کرد.
 • خبرگزاری تسنیم
  24 روز پیش
 • تداوم عملیات ضد داعش در غرب موصلبین الملل: نیروهای عراقی به عملیات ضد داعش در غرب موصل برای بیرون کردن تکفیری ها از آخرین مناطق تحت اشغال آنها ادامه می دهند.
 • خبرگزاری مهر
  24 روز پیش
 • دفتر کاری که همزمان به اتاق ورزش بدل می شودیک استودیو در تایلند دفتر کاری را طراحی کرده که در آن میز کنفرانس به پینگ پونگ تبدیل می شود و کارمندان می توانند علاوه بر کار کردن، ورزش و بازی های فکری نیز انجام دهند.
 • خبرگزاری مهر
  24 روز پیش
 • فیلم دستکش ضدضربه را ببینیدمخترع شیلیایی دستکشی ضد ضربه ای ساخته که در برابر ضربه چکش از دست محافظت می کند. چنین دستکشی برای کارگران معدن کارآمد خواهد بود.
 • خبرگزاری مهر
  24 روز پیش
 • فیلم/رنج برنج؛ کاشت و داشترشت- کاشت و داشت برنج از سخت ترین مراحل تولید این محصول است که گیله زنان و مردان دوشادوش یکدیگر برای به بار نشستن دانه های برنج، رنج آن را به جان می خرند.
 • خبرگزاری مهر
  25 روز پیش