• موشن گرافیک خشم و خروش زمین + فیلمدر موشن گرافیک خشم و خروش زمین، تجربه امداد رسانی و مدیریت بحران ایران در مقایسه با کشورهای جهان، درس زلزله کرمانشاه برای حوادث احتمالی پیش رو را مشاهده می‌کنید.
  • خبرگزاری میزان
    8 روز پیش
  • ربات زبر و زرنگدر نبرد ربات ها یکی از آنها در همان آغاز مبارزه در یک چشم به هم زدن حریف را غافلگیر می کند.
  • جام جم آنلاین
    8 روز پیش