• شب شروه در خورموجبوشهر - مراسم شب شروه با حضور شروه خوانان برجسته استان و شهرستان دشتی در فرهنگسرای شهید شهریاری خورموج برگزار شد.
  • خبرگزاری مهر
    8 روز پیش