• پهپاد ویژه حمل و نقل شهری طراحی شدمحققان طرح پهپادی ارائه کرده اند که می توان از آن برای حمل ونقل شهری استفاده کرد. این وسیله نقلیه ۸ موتورالکتریکی دارد و می تواند با سرعت ۱۲۰ مایل بر ساعت پرواز کند.
  • خبرگزاری مهر
    13 روز پیش