• طبیعت زیبای منطقه حفاظت‌شده خانگرمزهمدان - منطقه حفاظت شده خانگرمز با وسعت بیش از ۹ هزار هکتار در فاصله ۳۰ کیلومتری غرب تویسرکان این روزها طبیعت زیبایی را به نمایش گذاشته است.
  • خبرگزاری مهر
    2 روز پیش