• نماهنگ/ در پناه پرچم انقلاب + فیلمرهبر معظم انقلاب در دیدار مردم آذربایجان شرقی؛ چهل سال است که مأمن مردم، پرچم برجسته و بلندِ انقلاب است؛ حرف دل ملت ایران این است. به همه مردم عزیز تبریز «منّن ده سلام یتیرین».
  • خبرگزاری میزان
    1 روز پیش
  • موشن گرافیک "شکرا حسام شکرا ایران" + فیلمدر این ویدئو، موشن گرافیک "شکرا حسام شکرا ایران"، نقش ویژه مهندس شهید حسن شاطری در بازسازی لبنان و مدیریت جهادی وی در منطقه را مشاهده می‌کنید.
  • خبرگزاری میزان
    1 روز پیش