• بارش باران و تگرگ در همدانهمدان - عصر سه شنبه بارش باران و تگرگ در همدان موجب آبگرفتگی خیابان ها و غافلگیری مردم شد، اما طراوتی خاص به پارک ها بخشید.
  • خبرگزاری مهر
    29 روز پیش
  • وضعیت قرمز - بودجه عمرانی کشوردر این نمودار وضعیت قرمز افزایش بودجه جاری و کاهش بودجه عمرانی در 4 سال گذشته به‌خوبی نمایان است.
  • خبرگزاری تسنیم
    30 روز پیش