• نود درجه برنامه نود + فیلمدر نود درجه (۹۶/۱۱/۱۶) قسمت‌های جذاب وقایع فوتبالی به صورت طنز در هفته‌ای که گذشت را مشاهده می‌کنید.
  • خبرگزاری میزان
    14 روز پیش