• کاهش زمان جراحی مغز با این مته روباتیک!محققان دانشگاه یوتا مته روباتیکی ساخته اند که سبب می شود جراحی جمجمه را ۵۰ بار سریعتر از روش کنونی انجام شود. علاوه بر آن از احتمال بروز عفونت و اشتباهات انسانی نیز می کاهد.
  • خبرگزاری مهر
    22 روز پیش