• شیرجه نابودکنندهجوان می خواهد داخل آب دریاچه کوچکی شیرجه بزند غافل از اینکه سطح آن یخ زده است.
  • جام جم آنلاین
    12 روز پیش
  • نبرد دیدنی گوزن با قوچگوزن نر در قلمرواش مراقب ماده ها است که ناگهان یک گوسفند نر (قوچ) به سویش هجوم می آورد.
  • جام جم آنلاین
    12 روز پیش