• سرگذشت دردناک ساختمان پلاسکو + فیلمدر این ویدئو، لحظه فرو ریختن ساختمان پلاسکو از نمایی نزدیک و بقایای آن را به همراه اخبار مرتبط با این حادثه دردناک مشاهده می‌کنید.
  • خبرگزاری میزان
    1 روز پیش